Земните червеи – архитекти на плодородната почва

In stock
Order no.
1042

Free download

This publication is only available for download.

Cover "Земните червеи – архитекти на плодородната почва"

Това ръководство прави кратък преглед на биологичните и екологичните характеристики на земните червеи и как те помагат на фермерите и дава препоръки за поддържането на тези удивителни същества в почвите на обработваемите земи.

Printed copies can be ordered at Bioselena under www.bioselena.com.

More Information
Title Земните червеи – архитекти на плодородната почва
Order no. 1042
Price CHF0.00
Pages 12
Authors Lukas Pfiffner, FiBL
Publisher(s) Bioselena, FiBL
Year of publication 2017
Edition 1st edition
Format Technical guide
Version Download only
Language Bulgarian
File Downloads
pdf
(Size: 1.3 MB)
pdf
(Size: 328.4 KB)
© Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved.