Успешно отглеждане на зърнено-бобови в смесена култура със зърнено житни

In stock
Order no.
1071

Free download

This publication is only available for download.

Cover "Успешно отглеждане на зърнено-бобови в смесена
култура със зърнено житни"

отглеждането на смесена култура подобрява значително добивите и подо-брява белтъчното съдържание на произведените фуражи.
Настоящата информационна бро-шура обобщава актуалните тенден-ции при отглеждането на зърнено-бо-бови култури под формата на смесена култура със зърнено-житни и дава препо-ръки за успешното им отглеждане.

More Information
Title Успешно отглеждане на зърнено-бобови в смесена култура със зърнено житни
Order no. 1071
Price CHF0.00
Pages 20
Authors Hansauel i Dierauer, Maurice Clerc, Daniel Böhler und Matthias Klaiss (alle FiBL) und Django Hegglin
Publisher(s) Bioselena, FiBL
Year of publication 2018
Edition 1st edition
Format Technical guide
Version Download only
Language Bulgarian
ISBN ISBN Print 978-3-03736-069-9, ISBN PDF 978-3-03736-063-7
Country edition Bulgaria
File Downloads
pdf
(Size: 1.8 MB)
pdf
(Size: 1.2 MB)
© Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved.