Ekologické zemědělství a biodiverzita

In stock
Order no.
1590

Free download

This publication is only available for download.

Ekologické zemědělství prokazatelně zvyšuje biodiverzitu ve srovnání s konvenčním zemědělstvím. Ekologicky hospodařící podniky mají v závislosti na nadmořské výšce o 46 až 72 procent více přírodních a polopřírodních stanovišť a žije v nich o 30 procent více druhů a o 50 procent více jedinců než v podnicích nehospodařících ekologicky.
Menší produkční intenzita a vyšší podíl přírodních stanovišť vedou k tomu, že se v ekologických podnicích dosud vyskytuje mnoho stanovištně typických rostlinných a živočišných druhů a zemědělci mohou profi tovat z nedotčeného a tím udržitelně fungujícího ekosystému. Bioinstitut, o.p.s.
Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
Tschechien
Tel.: +420 585 631 179
info@bioinstitut.cz
www.bioinstitut.cz

More Information
Title Ekologické zemědělství a biodiverzita
Order no. 1590
Price CHF0.00
Pages 4
Authors Lukas Pfiffner, Oliver Balmer (FiBL)
Publisher(s) FiBL (Hrsg.)
Year of publication 2010
Edition 2nd edition
Format Dossier / Fact sheet
Version Download only
Language Czech
ISBN 978-80-87371-09-1
File Downloads
pdf
(Size: 365.7 KB)
pdf
(Size: 100.4 KB)
© Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved.