L’agricultura ecològica fomenta la biodiversitat

In stock
Order no.
1616

This publication is only available for download.

L’agricultura ecològica ofereix clars avantatges en relació a la biodiversitat en comparació amb l’agricultura convencional. Una agricultura menys intensiva i una proporció més alta d’àrees naturals i seminaturals faciliten la supervivència de plantes i animals autòctons en les finques ecològiques i permeten els agricultors de beneficiar-se d’un ecosistema més divers, que funciona de forma més sostenible.
More Information
Title L’agricultura ecològica fomenta la biodiversitat
Order no. 1616
Price CHF0.00
Pages 8
Authors Lukas Pfiffner, Oliver Balmer
Publisher(s) Ökológiai Mezõgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)
Year of publication 2011
Edition 1st edition
Format Dossier / Fact sheet
Version Download only
Language Catalan
© Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved.