Control de les mosques als estables

In stock
Order no.
1617

Free download

This publication is only available for download.

Les mosques no només són una molèstia per als animals i les persones, sinó que, sobretot, representen una amenaça per a la producció i la salut del bestiar. Concretament, les principals plagues són la mosca domèstica i la mosca picadora, que es desenvolupen en la majoria de granges i causen disminucions de les produccions i importants pèrdues econòmiques.
More Information
Title Control de les mosques als estables
Order no. 1617
Price CHF0.00
Pages 8
Authors Veronika Maurer
Publisher(s) Ökológiai Mezõgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)
Year of publication 2011
Edition 1st edition
Format Technical guide
Version Download only
Language Catalan
Country edition Spain
File Downloads
pdf
(Size: 2.9 MB)
pdf
(Size: 383.7 KB)
© Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved.