Устойчиво производство на биогаз от биологичните ферми– Наръчник за биоземеделци

In stock
Order no.
1644

Free download

This publication is only available for download.

В наръчникът са описани общите принципи на производство на биогаз, както и разликите между системите за биологична и конвенционална продукция. Обяснени са ползите за околната среда и земеделските производители от био биогаз производството и са представени 'добри практики' - примери за успешна реализация на биогаз в биоземеделски стопанства. Обширната част на 'първи стъпки' е посветена на практическото приложение и показва кои специфични аспекти трябва да бъдат взети предвид при реализиране на проект за био биогаз. Наръзникът е завършва с допънителна информационна част.
More Information
Title Устойчиво производство на биогаз от биологичните ферми– Наръчник за биоземеделци
Order no. 1644
Price CHF0.00
Pages 61
Authors Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger
Publisher(s) FiBL & Consortium of the TILMAN-ORG project
Year of publication 2014
Edition 1st edition
Format Handbook
Version Download only
File Downloads
pdf
(Size: 6.5 MB)
pdf
(Size: 767.6 KB)
© Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved.